fredag 9 juni 2017

INFOMENTOR OCH SKRIFTLIG INFO OM KUNSKAPER

Här kommer information till er föräldrar kring den skriftliga informationen i INFOMENTOR:
Under läsåret och fram till i dag upplever vi att alla våra elever har tagit steg framåt på sin utvecklingstrappa, både vad det gäller kunskapsinhämtning och det sociala, i relationer och med KRUT. 
Elevernas kunskaper dokumenteras i INFOMENTOR. Det är en portal som är kopplat till Läroplanen (Lgr11). Pedagogerna sammanställer och publicerar det för föräldrarna. Detta är klart i slutet av nästa vecka. Gå gärna in i Infomentor tillsammans med ert barn och läs informationen.  
Läraren väljer om de publicerar informationen oftare än en gång per läsår, i maj/juni månad, men viktigt att ALLA har kunskap och vetskap om HUR ni gör för att kunna läsa om ert barns kunskapsutveckling Dessa omdömen och elevernas utvecklingsmöjligheter finns sedan med som ett viktigt bidrag vid elevernas elevledda utvecklingssamtal i början av terminen (september/oktober). Vi utgår då från informationen när eleverna sätter upp nya mål i sin IUP=individuella utvecklingsplan.
När pedagogerna markerar i Infomentor så sker det genom att markera med:
rött= att eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven
gult= att eleven ligger i fas för årskursen och förväntas nå kunskapskraven i nuläget
grönt= när eleven har nått kunskapskravet för ämnet.
Kunskapskraven är satt i Läroplanen (Lgr11) till slutet av årskurs 3 eller i slutet av årskurs 6.
Länk till skolportalen där du kan logga in dig: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar