fredag 16 november 2018

VÅRA FRITIDSAVDELNINGAR HAR NU FÅTT FINA NAMN


Namnen på våra Fritidsavdelningar är nu klara. 
Det kom ett förslag från eleverna att vi skulle döpa våra Fritidsavdelningar till några namn. De olika avdelningarna har tagit fram olika förslag och eleverna har röstat fram följande:
Äppelblomman F-1
Äppelträdet 2-3 
Äppelgården 4-6

Vi ska också hitta bilder som är specifik till varje våning. Från och med måndag börjar de nya namnen att gälla.

Stort TACK till alla elever och pedagoger som gjort ett bra jobb och så bra namn det blev!onsdag 14 november 2018

CENTRALSKOLAN LYSER IGEN...

Vi är väldigt glada att elektriciteten och vattnet är nu igång på Centralskolan.
Skolan och fritids är öppet som vanligt i morgon, och ordinarie tider och schema gäller.

TACK ALLA för gott samarbete och för att ni alla ställt upp och löst situationen för dagen.

Vi ses i morgon!

Vänliga hälsningar 
Carola


Information från skolchefen om Force majeure

Precis som vid snökaos eller andra yttre omständigheter finns det ingen skyldighet att ersätta föräldrar. Man kan inte heller begära ut ersättning av Försäkringskassan om man frågar dem. Detta är en sk. Force majeure, alltså en oförutsedd händelse.

Så här svarade jurist gällande stängda skolor under snökaos.

– Force majeure gäller. Kommunerna är inte skyldiga att ge ut någon ersättning alls under rådande omständigheter, säger Iréne Reuterfors-Mattsson, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting.

Källa DN

TACK ALLA FÖR SNABBT AGERANDE...VI VÄNTAR FORTFARANDE PÅ SVAR

TACK ALLA FÖR SNABBT AGERANDE!

Här kommer en kort berättelse och vad som hänt och om händelseutvecklingen.
När personalen i morse kom till skolan vid 6.30 var det mörkt och de kunde inte komma in genom dörrarna. Vaktmästare Thomas kontaktades och var här på 15 min. Felsökning påbörjades och det visade sig att det var strömavbrott. När elen skulle startas uppkom ett större fel i strömförsörjningen, vilket gjorde att det blev en mindre explosion/kortslutning. Ingen blev skadad, men det konstaterades att de insatser som behövdes för att få igång elen var större än väntat och hjälp inkallades av ansvariga i kommunen. 
Tillsammans med Skolchefen och ansvariga på förvaltningen beslutade vi att stänga skolan idag. Anledningen var att varken el, vatten och toaletter fungerade samt att inga måltider kunde serveras.
Klockan var då strax före 8 och elever och personal började komma till skolgården.
Det vi beslutade var att:

  • Alla klasslärare/mentorer kontaktar alla vårdnadshavare i sin klass och meddelar att skolan måste stängs idag.
  • De som inte kan hämtas eller som är i behov av omsorg tar skolan hand om till vårdnadshavarna kommer. 
  • Inga elever får lämna skolan innan vårdnadshavare är kontaktad och gett ett godkännande för att gå hem på egen hand.
  • Information finns på rektors blogg och på hemsidan.

Under tiden som lärarna började ringa var det elever själva som kontaktade sina föräldrar. Några elever gick på eget bevåg hem innan de nått skolan. Lärarna fortsatte kontakta alla vårdnadshavare till vi fått kontakt med alla.
Några få elever som behövde omsorg, och ingen annan lösning fanns, har fått frukost och lunch i gamla skolan i HKK-salen.

Information om morgondagen kommer under dagen. Hittills vet vi inte hur reparationen går, men vi har fått uppgifter om att det troligtvis kommer att kunna åtgärdas under dagen.

Vänliga hälsningar
Carola

VI VÄNTAR PÅ BESKED FRÅN BRAVIDA OM HUR DET GÅR

Vi väntar på besked om hur det går med att laga ställverket på skolan. 
De elever som vi har kvar på skolan kommer att vara i Hemkunskapslokalen på gamla skolan.  

Återkommer så fort jag vet mer...

Carola

CENTRALSKOLAN STÄNGER IDAG PÅ GRUND AV ATT STÄLLVERKET HAR BRUNNIT

SKOLAN ÄR STÄNGD IDAG!
Centralskolan stänger all verksamhet idag Onsdagen den 14 november. Ställverket, som transporterar all el in till skolan, har brunnit. Det innebär att vi varken har el eller vatten och kan inte hålla skolan öppen. 
Följande gäller:

  • Samlingsplats är på Skolgården
  • Som förälder hämtar du ditt barn hos din lärare. 
  • Ingen elev lämnar skolgården utan att lärare varit i kontakt med hemmet.
  • Vi tar självklart hand om de elever, vars föräldrar vi inte kan nå eller som inte omgående kan komma.


Kontakt:

Carola Sjödin 0700-900986
Alla vårdnadshavare har sin lärare/mentors telefonnummer och tar kontakt med de vid behov.

Mer info kommer....


Carola Sjödin

rektor

tisdag 6 november 2018

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET FÖRÄLDRASAMRÅD DEN 21 NOVEMBER


VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET FÖRÄLDRASAMRÅD
Onsdagen den 21 november kl 7.30-8.30 är det dags för Föräldrasamråd. Varje klass har två representanter, men det är öppet för alla som vill att vara med.  I år testar vi att ha Föräldrasamrådet som ett frukostmöte, så vi kommer att vara i matsalen. Det serveras en enkel frukost.

Syftet med Föräldrasamtalet är att skapa en direkt dialog mellan skolans ledning och föräldrarna om gemensamma frågor som gäller för hela skolan. För klassernas arbete och frågor gällande ditt eget barn finns det andra mötesplatser och kontakter.

Är det något du vill att vi ska ta upp som en gemensam fråga eller något du vill lyfta mailar du mig i förväg, så jag hinner förbereda och eventuellt inhämta information.

I år är det EXTRA VIKTIGT att DU anmäler att du ska komma eftersom vi kommer att ordna med frukost till alla. Maila carola.sjodin@sigtuna.se

Så här är det tänkt....
1. Presentation av varandra
2. Uppföljning från förra Föräldrasamrådet
3. Enkäter. De vi haft och de vi håller på med
4. Ärenden som föräldrar vill diskutera och ta upp. OBS! Maila mig i förväg så jag kan förbereda innehållet.
5. Nästa möte är under vårterminen. Rektorn då kommer med datum för det mötet.

VARMT VÄLKOMNA!!!
Carola Sjödin, rektor 
Anna Jernberg, biträdande rektor

måndag 22 oktober 2018

FN-DAGEN PÅ CENTRALSKOLANCentralskolan firar
FN-dagen den 24 oktober


Storsamling i matsalen
Kl 9.00 – 9.30
Årskurs 2-3 framför sång och musik