söndag 19 augusti 2018

Ansökan om skolskjuts


Ansökan om skolskjuts hanteras centralt i Sigtuna kommun på Barn- och ungdomsförvaltningen. 
Skolskjutsansökningar för läsåret 2018/2019 skulle varit inne senast den 30 april men om du har glömt eller fått placering hos oss på Centralskolan kan ansökan göras i efterhand. Ansökan gör du vi ”E-tjänst”  https://www.sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/Grundskola/Skolskjuts/ Det är en elektronisk ansökan där ni fyller i elevens personuppgifter och anger skälen till att eleven ansöker om skolskjuts.
För frågor angående skolskjuts kontakta Sigtuna kommun på 08-591 26000 eller skolskjuts@sigtuna.se
OBS: Elever som redan har beslut om skolskjuts behöver inte ansöka på nytt och busskorten ska ha postats i augusti innan terminsstarten till folkbokföringsadressen om inget annat bestämts. 


fredag 17 augusti 2018

VÄLKOMMEN TILL CENTRALSKOLANS FRITIDSHEM LÄSÅRET 18 19


Välkommen till ett nytt läsår på Centralskolan önskar vi på fritids!
Vår ambition är att erbjuda alla elever nya och spännande upplevelser och uppnå kunskaper i en friare verksamhet där vi värderar elevernas trygghet högt.
Vi har tre avdelningar som är uppdelade på F-1, 2-3 och klubben (4-6) som är nytt för i år.
  • F-1 är på plan 1 
  • 2-3 är på plan 2 
  • Klubben 4-6 är på plan 3

Vi önskar att ni följer fritidsbloggen för att ta del av information om vad som gäller inför lov, aktiviteter samt inslag om verksamheten.

Avdelningar
F-1                                                        Tel:0736338758
2-3                                                        Tel:0736663408
Klubben (4-6)                                         Tel:0736613806

Information fritids             centralskolanfritids.wordpress.com
Rektors blogg                   nyacentralskolanrektor.blogspot.com

Avdelningsansvarig
F-1        Robin Callert        robin.callert@edu.sigtuna.se
2-6        Paulina Mäkinen   paulina.makinen@edu.sigtuna.se

Sjukanmälan under lov och studiedagar
Kontakta barnets avdelning före klockan 8.00
Anmälan till lov sker digitalt via fritidshemmets blogg

centralskolanfritids.wordpress.com


Tider
6.30      fritids öppnar, entré K används
7.30      frukost i matsalen
13.30-15.00 mellanmålstider för olika grupper i matsalen
16.00     undervisning på fritids avslutas
16.30     sammanslagning av alla avdelningar på F-1s fritids
18.00     fritids stänger


Personal 
F-1
Robin
Shabana
Parasto
Denise
Therese
Haarien
Eleni
Isabel
Zukaa

2-3
Paulina
Bonnie
Sandra
Hayat
Calvin
Linus


Klubben (4-6)
Urban
Lena
Igor
Abood

  VÄLKOMSTBLAD TILL ELEVER OCH VÅRDNADHAVAREVälkommen till ett nytt läsår på Centralskolan. Vi har haft ett fantastiskt sommarväder med otroligt mycket sol och värme. Hoppas ni alla fått möjlighet till vila och återhämtning och att Ni har fått möjlighet att göra precis det just ni har önskat.
Vi hälsar våra nya elever på skolan och vår nya personal extra varmt välkomna till Centralskolan. I år blir det en speciell skolstart när vi nu växer ytterligare och blir F-7. Det innebär att vi har flera nya medarbetare som vi hälsar extra mycket välkomna till Centralskolan. I Fritidsverksamheten är det Parasto Said Bismilah, Shabana Nazari, Therese Tengerström och Linus Westberg.
I åk 1-3 är Anna von Zweigbergk och Sarita Punj Gandhi lärare i våra åk 1. Elin Bjurman kommer att ansvara för 3AB tillsammans med Sussi Contreras.
I åk 4-7 kommer vi arbeta både med klasslärare i åk 4-6 och med mentorskap i åk 7. När vi nu har åk 7 kommer det också att finnas ämneslärare som har sitt huvudsakliga uppdrag i åk 7, men kommer också ha undervisning i åk 4-6. Att lära sig ytterligare ett språk börjar vi nu med redan i åk 6. Våra nya lärare är Charlotta ”Charlie” Ekström i 4B. Helena Wallmon kommer att ha 6AB tillsammans med Andreas Fjäll. Reza Hojat Jalali har trä- och metallslöjden och Jelena Kuzmina Kimsdotter har textilslöjd och bild. Jacob Öhman kommer att ha svenska/sva, Mateo Restrepo Pulido har spanska och engelska, Daniel Uddhammar  har matematik och no och Ewelina Davidson undervisar i tyska. Vi har alla tjänster tillsatta och det är väldigt bra.
Våra verksamhetsledare och Ledningsgrupp är Anna Jernberg (biträdande rektor och specialpedagog), Camilla Lindstedt (F-1), Sussi Contreras (2-3) Carina Davidsson (4-7) med Mikael Larsson som är huvudansvarig för åk 7 samt och Paulina Mäkinen och Robin Callert som är utvecklingsledare för Fritidsverksamheten.    

Vi har i år ca 330 elever och 50 personal som på olika sätt arbetar med eleverna under hela deras dag i skolan och på fritids. Eleverna kommer att möta pedagoger i skolan och på fritids som är kunniga, engagerade och som vill göra allt de kan för att varje elev ska utvecklas, nå målen och kunskapskraven, trivas  och ha det bra på skolan. Tillsammans kommer vi att fortsätta det goda arbete som görs och fortsätta Centralskolans utvecklingsresa. Hela organisationen finns presenterat på min blogg. Mer info kommer också från respektive klass, vänd er främst till era pedagoger om ni vill ha specifik information om vad som är på gång och händer i ditt barns grupp/klass.
Skolans fokusområden för att ta Centralskolan vidare mot Framtidens lärande är Digitalt lärande, Trygghet, Språket och språkutveckling samt Hälsa o Rörelse. Vi fortsätter också vårt pedagogiska arbete med Sigtunaboxen och utvecklingsarbetet i Fritidsverksamheten.

Följ de bloggar som är för den verksamhet ditt barn har. Bloggarna kommer att vara vägen in till information och kommunikation för klasser och skolan som helhet. Länkar till bloggarna finns på Centralskolans hemsida. www.sigtuna.se/centralskolan och på http://nyacentralskolan.weebly.com Passa på att lägga in en prenumeration så plingar det till i din mailbox när ny info kommer.

Viktiga telefonnummer:
Administratör:                                 Dyar Sharif, Telefon: 08-591 268 00 

Rektor:                                               Carola Sjödin carola.sjodin@sigtuna.se
St rektor:                                           Anna Jernberg, anna.jernberg@edu.sigtuna.se
Vaktmästare:                                   Thomas Lövgren , telefon: 073 666 53 64
Restaurangchef:                              Sofie Åkerblom, telefon: 591 268 80
Skolsköterska:                                  Viktoria Mann, telefon: 08-597 833 08*
Kurator:                                             Monica Näsström 073 661 3789
Skolan har tillgång till skolpsykolog via kommunens centrala elevhälsa.

Verksamhetsledare:           
År F-1                                                  Camilla Lindstedt, telefon:  073 6613805*.
Fritids F-1                                           Robin Callert  telefon:  073 633 8758*
År 2-3                                                  Susanne Contreras, 073-661 3443*
Fritids 2-5                                          Paulina Mäkinen telefon: 073 666 3408*
År 4-7                                                 Carina Davidsson och Mikael Larsson  (ansvarig för åk 7)  
                                                            telefon 073 661 3806*                                                                                                                                                                                                                               *Röstbrevlåda
Samverkan mellan skola och hem
Vi har elevledda utvecklingssamtal varje termin. Under ht-18 är det den 5/9 och 10/9. Klassläraren informerar om aktuella saker för klassen/gruppen via blogg, där också veckobladet kommer att finnas. Föräldrasamråden med representanter från varje klass möts 2ggr varje termin. Löpande information från rektor kommer på bloggen. Viktigt att DU prenumererar på den sidan för att hålla dig informerad.

Föräldrabesök
Alla föräldrar är välkomna att vara med sina barn i skolan och på fritids. Vi tycker det är bra om ni har möjlighet att hälsa på någon dag under året. Detta är ett utmärkt tillfälle att få inblick i era barns vardag. Vill ni äta lunch i samband med besöken tar kommunen ut en mindre avgift för det.

Registrering frånvaro/sjukanmälan under skoltid
Från 20 augusti 2018 kommer Centralskolan att använda frånvaroregistrering via skolportalen/Dexter. Det är en automatisk telefontjänst där du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn före kl 08:00 varje skoldag. Sjukanmälan SKA göras VARJE dag eleven är frånvarande.
För att ringa in sjukanmälan ringer ni 08–12451532 och knappar in ert barns personnummer. Efter samtalet får ni en kvittens via mail eller sms. Får ni inte det behöver ni uppdatera er telefon och e-postuppgifter i Dexter.
Det är alltid ni som vårdnadshavare som ska anmäla omyndig elevs frånvaro.

Så här uppdaterar ni era kontaktuppgifter
Bläddra till:            
1.                     Dexter – IST lärande
2.                     Välj inloggningsalternativ under förälder/vårdnadshavare. För att välja SMS-lösningen som inloggning behöver ni göra en ansökan. Dokumentet för ansökan finns i Skolportalen.

Sjukanmälan/frånvaro på Fritids under lov och studiedagar
Eleven SKA VARJE dag anmälas frånvaro, F-åk1 på 073-633 8758 och åk2-5 på 073-666 2408
  
Ledighet
Med respekt för elevernas skolarbete ska ledighet under terminstid undvikas. Vi kommer att vara mycket restriktiva med att bevilja ledighet. Detta i enlighet med gällande skollag. Under perioden för nationella prov för åk 3 och 6 beviljas inte ledighet. Skolplikten är 178dagar.
Följande gäller:
·         Förälder SKA alltid lämna in en skriftlig ledighetsansökan till klassläraren, även för enstaka timmar (ex. läkarbesök, tandläkare etc.) Ledighetslapp finns på kommunens hemsida och skolans blogg att ladda ner.
·         Läraren godkänner kortare ledigheter, exempelvis tandläkarbesök, sammanlagt max 2dgr/läsår.
·         Ledigheter längre än 2dgr/läsår beslutas av rektor. Efter att läraren tillstyrkt/avstyrkt och rektor har godkänt/avslagit ansökan lämnar läraren blanketten åter till vårdnadshavarna. Detta gäller ledighet upp till 10dgr/läsår.
·         Ledighet längre än 10dgr kan enligt skollagen endast beviljas av rektor. För ledighet längre än 10 dagar/läsår krävs synnerliga skäl. Rektor kallar till ett möte med föräldrarna och läraren, och en plan görs för hur kunskaper under ledigheten hämtas in. Om en elev riskerar att inte nå målen eller av andra skäl inte bör vara borta från skolan, kan denna form av möten även ske för 2-10 dagars ledigheter.
·         Ledighet under perioden för nationella prov i åk 3 och 6 beviljas inte.
·         Det som eleven går miste om under ledigheten ska läsas in. Elev och föräldrar ska i förväg samråda med lärarna om vad och när det ska göras.

IST i Skolportalen
Här kan du ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Extra viktigt inför de Elevledda utvecklingssamtalen. Du loggar in med ditt bank-ID på Skolportalen på www.sigtuna.se

GDPR
Vi har en ny lag sedan i maj. Vi skyddar era personuppgifter på det sätt som lagen föreskriver. Det innebär att det är extra viktigt att de tre blanketter som kommer att skickas hem tillsammans med det här brevet fylls i korrekt och lämnas tillbaka omgående till din lärare. De blanketterna kommer att förvaras säkert i utrymmen där endast personal har tillgång till. Det är:
·         Elevuppgifter med kontaktuppgifter till anhöriga
·         Tillstånd att publicering som överensstämmer med GDPR
·         IT-avtal för att ha tillgång till en egen device
Vi kommer inte i år heller att ha en gemensam Skolkatalog, utan vi fotograferar själva klasserna för att kunna ha i verksamheten.

Anmälan av Specialkost – allergier, vegetariskt och halal
Sigtuna kommun har beslutat att anmälan om specialkost ska ske digitalt. Sigtuna kommun begära in läkarintyg/utdrag ur journal för de elever och pedagoger på förskola och skola som ansöker om allergikost eller särskild kost av medicinska skäl. Läkarintyget/utdraget ur journal får inte vara äldre än 1 år.
Ansökan om annan kost som exempelvis vegetariskt ska också göras där. Naturligtvis krävs inget läkarintyg för den typen av kost.
Inloggning till ansökan kommer att ligga på Sigtuna kommuns hemsida under Digitala tjänster samt under Barn & Utbildning och ansökningarna kan skickas in från och med den 1 juni. Vi behöver ansökan före den 15 augusti 2018. Vid frågor vänligen kontaktar ni allergimat@sigtuna.seLäsårsdata 2018 - 2019 Elevernas läsår
HT 2018
VT 2019
måndag 20 augusti – fredag 21 december
tisdag 8 januari – onsdag 12 juni


Lovdagar

Måndag 24 september – tisdag 25 september
måndag 29 oktober – fredag 2 november
måndag 11 februari 
måndag 25 februari – fredag 1 mars
måndag 15 april –måndag 21 april
onsdag 1 maj
torsdag 30 maj – fredag 31 maj
torsdag 6 juni – fredag 7 juni
2 dgr
5 dgr
1 dgr
5 dgr
6 dag
1 dgr
2 dgr
2 dgr
studiedagar
höstlov (OBS! Fritids är stängt 29/10)
studiedag
sportlov
påsklov
lovdag
lovdagar
lovdagar
  
Det här är på gång…

ü  Öppet Föräldrasamråd. I år testar vi att ha Frukostmöten mellan kl 7.30-8.30. De planerade datumen är 26/9 och 21/11.  För att kunna beräkna antalet frukost ska anmälan ska ske via e-post till Carola. Alla är välkomna! Om det är något ni vill diskutera så anmäler ni det till rektor i förväg. Läs mer på bloggen.
ü  Arbetsplats för all personal på skolan är planerat till 19/9, 15/10, 14/11 och 12/12. Vi är tacksamma om ni kan hämta era barn på Fritids senast 16.45 de dagarna.
ü  24-25/9 Studiedagar. Fritids är öppet.

Jag är stolt över att vara rektor på Centralskolan och det arbete alla gör. Vi har fantastiska elever och personal på skolan, engagerade föräldrar och en verksamhet av hög kvalitet i skolan och på fritids. Jag ser med spänning fram emot detta kommande läsår tillsammans med vår personal. Vi längtar efter att få träffa era barn och våra elever!

Carola Sjödin, rektor Centralskolan
Carola.sjodin@sigtuna.se

torsdag 16 augusti 2018

ABC i föräldrastöd - inbjudan


Alla Barn i Centrum
ABC föräldraskapsstöd  
Vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år och startar 
26 september 2018.
Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Men ibland kan det vara svårt. ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff.
Vi startar onsdagen 26 september 2018 17.30 – 20.00 och träffas sedan 10 oktober, 24 oktober och 7 november på Familjecentrum,
Nymärsta kulle nr 2 i Märsta centrum.

 Anmälan till Åsa Wallje 
asa.wallje@sigtuna.se  telefon 08 597 833 64

fredag 10 augusti 2018

PÄMINNELSE OM ATT REGISTRERA KOST (ALLERGIER, VEGETARISKT, HALAL)

Från och med höstterminen 2018 kommer Sigtuna kommun begära in läkarintyg/utdrag ur journal för de elever och pedagoger på förskola och skola som ansöker om allergikost eller särskild kost av medicinska skäl.
Anledningen till detta är att vi varje år får in många ansökningar om allergikost som inte stämmer. Vid hantering och tillagning av framför allt allergikoster är det mycket viktigt att vi får korrekt information från början så att vi kan ge säker mat till våra elever och pedagoger.
Särskild kost av medicinska skäl som inte är allergikost kommer också innefattas av kravet på läkarintyg/utdrag ur journal. Det kan vara exempelvis diagnoser som gör att man behöver anpassad kost.
Läkarintyget/utdraget ur journal får inte vara äldre än 1 år.
Ansökan kommer från och med höstterminen inte längre att finnas i pappersform utan görs digitalt av vårdnadshavarna.
Ansökan om annan kost som exempelvis vegetariskt ska också göras där. Naturligtvis krävs inget läkarintyg för den typen av kost.
Inloggning till ansökan kommer att ligga på Sigtuna kommuns hemsida under Digitala tjänster samt under Barn & Utbildning och ansökningarna kan skickas in från och med den 1 juni. Vi behöver ansökan före den 15 augusti 2018.
Vid frågor vänligen kontakta
allergimat@sigtuna.se
/Sigtuna kommun

NYTT SYSTEM FÖR SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER PÅ CENTRALSKOLAN

Från 20 augusti 2018 kommer Centralskolan uteslutande att använda sjukanmälan för elever via skolportalen/Dexter. Det är en automatisk telefontjänst där du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn före kl 08:00 varje skoldag. 
För att ringa in sjukanmälan ringer ni 08–12451532 och knappar in ert barns personnummer. Efter samtalet får ni en kvittens via mail eller sms, får ni inte det behöver ni uppdatera era uppgifter i Dexter. 
Det är alltid ni som vårdnadshavare som ska anmäla omyndig elevs frånvaro.
Så här gör DU när du uppdaterar kontaktuppgifterna till dig som vårdnadshavare 
1. Klicka på: www.sigtuna.se/Barn–Utbildning/Skolportalen/
2. Klicka på Dexter - IST lärande
3. Välj inloggningsalternativ under förälder/vårdnadshavare.
Om ni väljer "SMS-lösning" som inloggning behöver ni göra en ansökan. Dokumentet finns till höger på den sidan. 
   


VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR 2018/2019

Välkomna till ett nytt läsår och skolstart!
Vi har haft en fantastisk sommar och jag hoppas att ni alla haft det skönt och riktigt bra! Fritids har varit öppet på Centralskolan hela sommaren, och nu är vi snart alla på plats.
Särskilt välkomna till våra Förskoleklasselever, våra elever som ska börja i åk 7 och till alla nya pedagoger som börjar hos oss. Vi "växer" och i år är vi en F-7 skola med ca 330 elever.

Skolstarten är måndagen den 20 augusti. Alla elever samlas på skolgården kl. 9.00 för en gemensam samling. Därefter fortsätter eleverna till sina respektive klassrum. Det är ordinarie tider som gäller för skolan den dagen. Fritids är öppet som vanligt för de som har det.


Första dagen får alla elever en mapp/kuvert med information om skolan, välkomstblad med mer info om skolan och om året. Vi ber er att läsa noggrant och dagen efter skicka tillbaka de papper som vi i skolan måste ha.

Ni som har specialkost, allergier, eller äter vegetariskt eller halal SKA anmäla det digitalt till Matenheten. Detta ska ske så fort som möjligt så eleven får rätt mat. Se tidigare blogg!


Kom ihåg att prenumerera på Rektors blogg, här finns aktuell information till elever och vårdnadshavare.

Varmt välkomna!

Carola